AMO
ATEK
BAZ
Belarus
BelAZ
Bolshevik
Bumar-Labedy
BZDM
ChKZ
ChTZ
ChZSA
Custom Made
Dnepr
Dormashina
DZ
EKSKO
FAI
GAZ
GZA
IEMZ Kupol
IMZ
IZh
Izhora Works
Izhorsky
January Uprising Mechanical Plant
KamAZ
Kamov
KAvZ
KBM
KBP
KEZ
KhPZ
KhTZ
KhZTM
KIM
Kirov
Kirovets
KMZ
Kompressor
Krasnoye-Sormovo
KrAZ
Kurgan
KVSZ
KZL
Lada
LAZ
LEZ
LFM
LiAZ
LKZ
LTZ
LuAZ
LuMZ
LZA
Malyshev
MAP
MAZ
Mikoyan-Gurevich
MMVZ
MMZ
Moskovsky Zavod No.37
Moskvitch
Motovilikha Plants
MTP
MTZ
NMZ
OKB-16
Omsktransmash
PAZ
PMZ
RAF
Riga
Rostselmash
RZDM
Stalingrad Tractor Factory
STZ
TKZ
Tula
UAZ
UMZ
unknown
Ural
Ural Tank Plant No. 183
Uraltransmash
Uralvagonzavod
UralZIS
UTZM
UZTM
VAZ
VgTZ
Voskhod
Votkinsk Plant
VPMZ
VTZ
YaAZ
YaG
YuMZ
Zavod No.100
Zavod No.112
Zavod No.174
Zavod No.183 UTZ
Zavod No.183 UVZ
Zavod No.185
Zavod No.37
Zavod No.40
Zavod No.75
ZAZ
ZiL
ZiS
ZiU